Slojevi

Prva godina okupacije, travanj 1941. – proljeće 1942.

Kartografski sloj Prva godina okupacije vremenski obuhvaća period od ulaska njemačke vojske u Zagreb i uspostave NDH do proljeća 1942. godine kada je odlukom KPJ započeta temeljna reorganizacija modela djelovanja pokreta otpora u Zagrebu u sklopu koje Centralni komitet KPH i Sekretarijat KPJ za neoslobođene krajeve odlaze na slobodni teritorij. U ovom periodu ispoljavaju se unutarnje suprotnosti pokreta otpora te je dobro vidljiva njegova kompleksnost. S jedne strane to je vrijeme velikih akcija, atentata, diverzija i iznimno razgranatog djelovanja aktivista pokreta otpora, a s druge strane vrijeme u kojem se uspostavlja i sve bolje organizira ustaške represivni aparat kojem s vremenom, posebno u jesen 1941. i početkom 1942. godine, polazi za rukom provaliti velik broj partijskih organizacija te uhititi brojne komuniste i aktiviste. Unutar te dinamike jačanja i širenja pokreta otpora te sve uspješnijeg djelovanja ustaškog policijskog aparata tijekom ovog prvog perioda okupacije oblikuje se masovni otpor okupaciji, otpor koji se nije ogledao samo u oružanim akcijama i diverzijama, već i više od toga u razgranatom pomaganju aktivistima otpora te u odbijanju suradnje s ustaškim režimom. Različiti punktovi koje ovaj sloj obuhvaća nastoje reflektirati spomenutu dinamiku. Oni obuhvaćaju lokalitete na kojima je Komunistička partija Jugoslavije donijela ključne odluke o potrebi borbe protiv okupacije i o organiziranju zagrebačkog pokreta otpora. Kuće i stanove koji su služili kao logistički centri za prikupljanje i distribuciju različitog ilegalnog materijala kao i za sklanjanje aktivista čiji identiteti su bili poznati policiji. Mjesta na kojima su izvršene neke od najpoznatijih akcija i diverzija, ali i lokacije na kojima djeluje represivni aparat poput zatvora i mučilišta.

Podijeli


Pogledaj sloj na mapi