Punktovi

Trešnjevačka kazališna omladina

1939. - 1941.

U predratnom razdoblju Trešnjevačka kazališna omladina bila je važno mjesto okupljanja i djelovanja pripadnika Saveza komunističke omladine Jugoslavije. S uspostavom NDH ustaše nastoje pod svoju kontrolu staviti postojeće omladinske organizacije, ali uglavnom nailaze na opstrukcije i pobune.

Kao jednu od vrlo značajnih akcija spomenut ću i istaknuti napad na organizatore ustaške mladeži koji su zaposjeli prostorije našeg bivšeg naprednog omladinskog društva "Trešnjevačka kazališna omladina" (TKO) u Zvonigradskoj ulici. 

Trešnjevka je uvijek bila najrevolucionarniji dio grada i zbog toga prozvana još i prije rata "Malom Moskvom". Zato su ustaše odmah po svom dolasku na vlast 1941. godine atakirale na trešnjevačke radnike i ostale napredne organizacije, osobito omladinske.

Odmah su preuzeli kontrolu na TKO i postavili svoju upravu. Računajući na tradiciju tog društva, nastojali su utjecati na omladinu. Izabrali su ustašku upravu i na čelu s Pećnikom pripremali skupštinu ustaške mladeži u našem bivšem društvu. O održavanju skupštine obavijestio nas je Zeko, vjerojatno da nas provocira. Budući da njemu nismo vjerovali, poslali smo dva-tri skojevca da izvide, a kada su oni potvrdili vijest, pošlo je nas tridesetak na skupštinu. 

Upravo u vrijeme kada je Pećnik počeo čitati referat, upali smo u prostorije. Pećnik nas je pozdravio ustaškim pozdravom "Spremni". Mi smo odgovorili da jesmo spremni, a zatim su naši omladinci, braće Vežić, Pajo Lupert, Drago Lelić, Franjo Delgalo, Vadla i ostali, navalili na Pećnika i kroz zatvoreni prozor ga bacili van. Ostali sudionici skupštine, kojih je, uostalom, bilo vrlo malo, razbježali su se, a mi smo sve porazbijali, demolirali prostorije i zatim se povukli, Od tada nikada više to društvo nije funkcioniralo.

Milica Opalo-Milidrag, "Trešnjevačka omladina", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945., sv. 1, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH — IHRPH — ŠK, 1982.), 170.

Podijeli

Slojevi

Prva godina okupacije, travanj 1941. – proljeće 1942.
PRETRAGA
teror
stradanja
zatvori
ustaški organi
organi Trećeg Reicha
otpor
logistika NOP-a
diverzije
agitprop
KPJ
atentati
demonstracije
ženske antifašističke organizacije
prebacivanja
objekti
javni objekti i ustanove
tvornice
mitnica
pravda
borbe
likvidacije
logori

Prva godina okupacije, travanj 1941. – proljeće 1942.