Punktovi

Stradanje Zorka Bekera

II. 1945.

Odlučujuću ulogu u mom radu za NOP odigrao je sastanak održan uskoro po mom dolasku u Zagreb sa inž. Zorkom Bekerom i Karlom Korošecom, željezničkim službenikom, rodom negdje od Brežica. I jedan i drugi bili su u to vrijeme aktivni partijski radnici. S Korošcom sam imala vezu kraće vrijeme, tj. u toku 1941. i 1942. godine, a s Bekerom Lojzom (rodom iz Slovenskog primorja) bila sam vezana čitavog rata. On je bio moja neposredna viša veza. (O revolucionarnom radu druga Bekera prije rata i u toku rata mogla bi se prikupiti opširna i bogata dokumentacija.) Odličan organizator, dobar drug, požrtvovan partijski radnik završio je u zatvoru na Savskoj cesti početkom 1945. godine. Gotovo nepokretnoga, teško bolesnog od upale zglobova, ustaše su odvele iz bolnice u Draškovićevoj, gdje je bio sklonjen. Za njegovo liječenje znao je Obad — Aleš, sekretar Rajonskog komiteta. Provala je bila očita. U zatvoru je imao još toliko snage da sebi britvicom prereže žile na ruci.

Anica Turnšek, "Ilegalan rad iseljenih Slovenaca", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 4, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1984), 211.


Nije ni čudo što je u ilegalnom radu na tako širokom frontu dolazilo do provala i hapšenja upravo pod kraj rata. Zbog masovnosti i nepridržavanja »Uputsva za ilegalni rad« vjerojatno su se u organizaciju uvukli pojedini konfidenti. Međutim, i slabo držanje nekih naših drugova u zatvoru mnogo je tome pridonijelo. Tako je pao drug Beker, a i drugarica Paula Martinčić — Seka bila je žrtva izdajstva sekretara Rajonskog komiteta Vladimira Obada Aleša. Ona je bila instruktor za rajonske komitete pri MK KPH. Njezino hapšenje ustaše su smatrale svojim velikim pothvatom, pa je ona od svih ostalih uhapšenika bila podvrgnuta najvećim zvjerstvima. Književnik Janez Gradišnik, koji je u to vrijeme bio u zatvoru na Savskoj cesti, posvetio je u knjizi ratnih novela jednu drugarici Seki.

Anica Turnšek, "Ilegalan rad iseljenih Slovenaca", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 4, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1984), 218.

Podijeli

Prva godina okupacije, travanj 1941. – proljeće 1942.
PRETRAGA