Punktovi

Hapšenje Vojina Kovačevića

2. IX. 1941.

Svaki dan, iako uvijek na drugom mjestu, sastajao sam se s Vojom. Na dan njegova hapšenja trebali smo se naći u parku na Marulićevom trgu kod Sveučilišne biblioteke. Dolazio sam preko trga iza tadašnjeg "Kola" i uputio se prema parku.

Opazio sam ga izdaleka. Sjedio je na prvoj klupi. Bio sam još dosta udaljen kada su na istu klupu sjela dva nepoznata čovjeka. Posumnjao sam u najgore, ali pravac kretanja nisam više mogao promijeniti. Da sam to uradio skrenuo bih pažnju i na sebe. Približavao sam se klupi nonšalantno, kao da samo želim pored nje proći. Imao sam predosjećaj tragedije. usput sam pogledao Voju. Međutim, on je mirno sjedio ne obračajući pažnju na mene. Sjedio je kao da je zamišljen i glumio da me uopće ne pozna. Te činjenice su me spriječile da mu pristupim i da ga pozdravim.

Produžio sam prema biblioteci kao da ga ne poznam. Odjednom sam se ukočio od užasa. Iz pravca biblioteke, blijed, uzrujan, iskolačenih očiju, dolazio je svim komunistima poznati provokator i konfident Majerhold. Vjerojatno tom njegovom uzbuđenju i strahu imam zahvaliti što me nije primijetio. Prošao je pored mene i uputio se prema mjestu gdje je sjedio Vojo.

Okrenuo sam se i vidio kako su se na Voju bacila ona dvojica što su sjedili pored njega, a iz više pravaca jurili su agenti s revolverima u ruci. Majerhold i agenti uveli su Voju u vežu prve kuće u ulici, današnja ulica 8. maja, i blokirali ulaz. Uzbuđen i bespomoćan približio sam se mahinalno tom mjestu. Odmah su dojurili policijski automobili koji su, očigledno, negdje u blizini čekali. Tako je uhapšen, a kasnije u najstrašnijim mukama ubijen, Voja Kovačević, prokazan i izdan od kukavice i provokatora Majerholda. Tako je tragično, ali junački poginuo poznati revolucionar Voja Kovačević. Smrću Voje Kovačevića nije prestala priprema akcije oko likvidacije ustaškog agenta Tiljka.

Martin Mojmir, "Hvatanje i likvidacija policijskog agenta Ljudevita Tiljka, jednog od najgorih krvnika beogradske Glavnjače, a kasnije instruktora ustaške policije", Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-1372, "Memoarsko gradivo sudionika radničkog i revolucionarnog pokreta".

Podijeli

Prva godina okupacije, travanj 1941. – proljeće 1942.
PRETRAGA