Punktovi

Akcija skupljanja oružja

10. IV. 1941.

Okupacija naše zemlje nije nas iznenadila nepripravno, jer smo već prije radili ilegalno i imali smo oformljeni odbor od slijedećih drugova: Andrijani Valter, Fuks Albert, Tota Geza, Kocijan Nada, Mogulec Tomo, Nejić Ivan, Nalić Emin, Cifrak Mato, Valenščak Franjo, Cigrovski Stanko, Roksa Ivan i Krošelj Mijo. Takav odbor bio je oformljen još za vrijeme stranke radnog naroda koji je i prije okupacije ilegalno radio i redovito održavao svoje sjednice, te sakupljao crvenu pomoć i održavao leteći miting po tvornicama. 

Dne 19. III. 1941. godine održan je sastanak sa gore spomenutim drugovima na I. Livadarskom odvojku br. 3., na kojem je prisustvovao drug Silvo i Rupnik. Na samom sastanku bilo je izabrano rukovodstvo ove jedinice i to: pročelnik Valenšak Franjo, koji je ujedno vršio dužnost blagajnika, dok je tehnički rukovodilac bio Krošelj Mijo. Na istom sastanku svi drugovi dobili su zadatak sakupljanje oružja i municije kao i sanitetskog materijala, takodjer je na tom sastanku bilo podvučeno da se treba strogo pridržavati ilegalnog rada i proširivati odbore.

Prvu akciju izvršila je naša jedinica kada su Njemci ulazili u Zagreb. Na vojnoj rampi na Staroj Peščenici iz vojnog transportera, kojeg je ostavila stara jugoslavenska vojska, mi smo prikupili municiju, puške, bombe, te smo spremili u bunkere koji su već bili pripremljeni. U stolarskoj radionici kod druga Krošelja Naselak br. 11, na Livadarskom odvojku br. 3. kod druga Valenščaka Franje.

Mijo Krošelj, "Partijski rad za vrijeme okupacije naše zemlje 1941. godine, I. RK", Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-1372, "Memoarsko gradivo sudionika radničkog i revolucionarnog pokreta"


U Zagrebu je već prije napada Njemačke na Sovjetski savez prikupljena izvjesna količina oružja, municije, bombi i sanitetskog materijala, tako je u Heinzlovoj ulici br. 40 bilo skladište sa 60 pištolja, 20 bombi i 2.500 metaka. Kod Nikole Sekulića, poginuo u Topničkoj ulici br. 7, bilo je spremljeno izvjestan broj pušaka, municije i bombi. U Školskoj ulici br. 30 (Trnje) bila su spremljena 8 pištolja, 3 puške i više stotina metaka. Takodjer je na Pongračevu kod druga Abramovića bila spremljena znatna količina oružja i municije.

Daljnje skladište oružja je bilo i na Selskoj cesti, koliko se sjećam u Radničkoj pekari, u poduzeću "Ventilator" bilo je sklonjeno 10 karabina i više hiljada metaka, izvjesne količine bombi, eksploziva i nekoliko pištolja. Pored tih skladišta bilo je i u nekim rajonima skladišta oružja, koje su imale partijske jedinice. Isto tako je već krajem juna mjeseca preko polovice članova partije bilo snabdjevano pištoljima i municijom.

Rob Antun i Mirko Vanić, "Organizaciono stanje i rad zagrebačke partijske organizacije krajem 1940 g. i polovinom 1941 g.", Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-1372, "Memoarsko gradivo sudionika radničkog i revolucionarnog pokreta"

Podijeli

Prva godina okupacije, travanj 1941. – proljeće 1942.
PRETRAGA