Punktovi

Akcija stadion

26. V. 1941.

Bilo je to popodne 26. svibnja 1941. godine, na maksimirskom stadionu. Ustaše su sazvale zbor srednjoškolske omladine obuhvaćene u CZ [Civilnu zaštitu]. Govorio je Zdenko Blažeković, ustaša s mnogo titula; on je zapovjednik Sveučilišnog stožera, pobočnik stožernika, zapovjednik za radnu službu i predvojničku naobrazbu omladine. Govor je bio huškački, uperen protiv srpske i židovske srednjoškolske omladine.

Poslije treba da uslijedi opći pogrom srpske i židovske omladine u cijelom gradu. PK [Pokrajinski komitet] i MK [Mjesni komitet] SKOJ-a doznali su za taj ustašku plan. Drugovi Rade Konačar i Vlado Bakarić orijentirali su aktivnost SKOJ-a na razbijanje ove akcije. Protiv-akcijom rukovodio je sekretar PK-a Joža Vlahović, a iz MK SKOJ-a Martin Mojmir; od srednjoškolaca: Gvozden Budak, Ante Jelčić, Ognjeslav Bronzin, Kreš Rakić, Stjepan Mlinarić, Radovan Belić i Stjepan Miletić... Na kraju dugog govora Blažeković je pozvao Srbe i Židove da se izdvoje i svrstaju na suprotnu stranu. No čim su se počeli izdvajati, krenuli su za njima i skojevci, a za skojevcima i svi ostali. Tako su omladinci Zagreba pred očima ustaša javno manifestirali solidarnost sa svojim progonjenim drugovima i planirana ustaška akcija pretvorila se u manifestaciju jedinstva i solidarnosti cjelokupne omladine Zagreba, bez obzira na nacionalnost, vjersku i rasnu pripadnost. 

Bio je to težak poraz ustaša, slom njihovih nastojanja da fašiziraju srednjoškolsku omladinu Zagreba. To nije više samo stvar srednjoškolaca. Akcija SKOJ-a na maksimirskom stadionu odjeknula je duboko i snažno među građanstvom, osobito u omladinskim redovima. Nikada više, do kraja okupacije, ustaše se nisu oporavile od toga poraza. Zagrebačka omladina za njih je nepovratno izgubljena.

Ivan Šibl, Zagreb tisuću devetsto četrdeset prve (Zagreb: Naprijed, 1967.), 214-215.

Podijeli

Prva godina okupacije, travanj 1941. – proljeće 1942.
PRETRAGA