Slojevi

Žene i partija

Kartografski sloj Žene i partija fokusiran je na ulogu ženskog kadra u radu partije od 1941. do 1945. godine te kroz niz odabranih punktova koji obuhvaćaju javne adrese (institucionalnog, komunalnog ili kulturnog predznaka) i stanove na koordinatama ilegalnog rada ispisuje u prostor tvrdnju o ženama kao ključnom kadru, napose u vrijeme uoči oslobođenja grada. Povremeno zadirući u širi doprinos žena Narodnooslobodilačkom pokretu na području Zagreba, pokazuje kako žene zauzimaju mjesto u svim dimenzija otpora. Ravnopravno izvršavanje svih partijskih zadaća unutar zagrebačke partijske organizacije, od najmanjih do presudnih, kao i opseg drugih zadataka kojima se gradi otpor u gradu, izdvojeni su impulsi koji ukazuju na višeslojnu ulogu žena u antifašističkom otporu, ali i izborenu razinu emancipacije tijekom promatranog perioda. Presjek punktova pokušava pratiti premreženost zadaća, istovremeno preuzimanje funkcija u različitim organizacijama i rad na terenu u odnosu na zadanost u kojoj partija uopće može funkcionirati u prilikama okupiranog grada te se svodi na nekoliko važnih elemenata: uloga partije u organiziranju žena prije rata, principi ilegalnog rada kao odgovor na jačanje represivnih mjera, padovi ženskog kadra i posljedice, simpatizerke, članice i transferi iz vanpartijskih organizacija u partiju te ključne funkcije u partijskoj organizaciji. 

 

Vidi više: Ana Lovreković, "'Ti ne smiješ pasti' – Žene i zagrebačka partijska organizacija od 1941. do 1945.", u: Kartografija otpora: Zagreb 1941. – 1945., ur. Josip Jagić i Marko Kostanić (Beograd: RLS SEE, 2022), 218–254.

Podijeli


Pogledaj sloj na mapi