Punktovi

Stan Olge Franković

I. 1940. - 1942.

1941. je Olga Franković, učiteljica, već bila premještena u Daruvar na službu. Po direktivi Rade Končara ja sam s njom razgovarala i zamolila je da ona neodjavljuje stan i ne seli stvari, već neka nam ga potpuno preda. Taj stan je korišten za sastanke CK KPJ i CK KPH od januara 1940.

Bez daljnjeg je pristala, čak je ostavila i svu rezervnu hranu za drugove koji se skrivali. Tu su se održavali sastanci CK KPJ, stanovao je jedno vrijeme i drug Kardelj, drug Končar, a prespavali su mnogi drugi. Kad je Rade Končar 1941. oslobodio iz Kerestinca druga ilegalca KP Italije (drug Tito će znati kakvu je taj funkciju imao) stanovao je taj Talijan sa svojom ženom u tom stanu. Poslije toga u tom stanu smo održali radiotelegrafski kurs koji je vodila neka ilegalka Mara koju mi je dao na vezu drug Rade Končar. Kurs su pohadjale Iva Komar i Adela Ivanković.

Bosiljka - Beba Krajačić, "Period rada u vezi tehničkih zadataka od 1940 - 1941 do mog hapšenja u augustu 1941.", Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-1372, "Memoarsko gradivo sudionika radničkog i revolucionarnog pokreta".

Podijeli

Prva godina okupacije, travanj 1941. – proljeće 1942.
PRETRAGA