Punktovi

Postolarska radionica Elita

Trećem kotarskom odboru Narodne pomoći bili su na raspolaganju stanovi u Padovčevoj 4, Čiovskoj 7, Medulićevoj 14, Zavrtnici 32, Nikolićevoj 5, Bukovcu 170, Biserskoj 14, Hatzovoj 18, današnjoj Krašovoj 38, Mošinskoga 28, kao i postolarska radionica »Elita« u Tomašićevoj 6.

***, "Rad III kotarskog odbora Narodne pomoći", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 2, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1983), 307.

Podijeli

Punktovi otpora
PRETRAGA