Punktovi

Postolarska radionica Elita

Sklonište ilegalaca.

Trećem kotarskom odboru Narodne pomoći bili su na raspolaganju stanovi u Padovčevoj 4, Čiovskoj 7, Medulićevoj 14, Zavrtnici 32, Nikolićevoj 5, Bukovcu 170, Biserskoj 14, Hatzovoj 18, današnjoj Krašovoj 38, Mošinskoga 28, kao i postolarska radionica »Elita« u Tomašićevoj 6.

***, "Rad III kotarskog odbora Narodne pomoći", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 2, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1983), 307.

Podijeli

Slojevi

Punktovi otpora
PRETRAGA
teror
stradanja
zatvori
ustaški organi
organi Trećeg Reicha
otpor
logistika NOP-a
diverzije
agitprop
KPJ
atentati
demonstracije
ženske antifašističke organizacije
prebacivanja
objekti
javni objekti i ustanove
tvornice
mitnica
pravda
borbe
likvidacije
logori

Punktovi otpora