Punktovi

Krojačka radionica M. Pribanića

10. IV. 1941. - 4. VII. 1942.

Osim navedenih pododbora i njihovih članova, bilo je drugova koji su kao pojedinci održavali vezu s nekoliko simpatizera, skupljali od njih raznu robu kao i oružje. Među tim pojedincima bio je Martin Pribanić, koji je okupio veći broj simpatizera i osnivao pododbore Narodne pomoći. Oni su sudjelovali u raznim akcijama, kao pisanju parola, dijeljenju letaka, a skupljali su bombe i municiju. Dio tog materijala spremali su u Zoološkom vrtu, gdje je vezu imao Franjo Jergović, koji je 1942. otišao u partizane i poginuo.

***, "Rad III kotarskog odbora Narodne pomoći", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 2, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1983), 306.


Uspjeli smo pobjeći. Odmah sam obavijestio svoga brata Valenta u Vojno-odjevnom zavodu da se ne vraća kući, nego da odmah dođe na javku u krojačku radionicu Martina Pribanića (on je bio član Rajonskog komiteta Medveščak) i otuda da odemo izvan Zagreba u partizane. Također sam obavijestio malu Maricu u školi i pošao obavijestiti najstarijeg bratova sina Josipa u trgovinu u današnjoj Ulici socijalističke revolucije 39 da i on dođe na javku i da bježimo, ali ga tamo nisam zatekao. Na žalost, dogodilo se ono najgore. Čim smo otvorili vrata radionice u Vlaškoj ul. 94b, zaskočila su me trojica agenata, oborila na pod i stavili na ruke lisice. Tako je čitava obitelj moga brata, sa mnom na čelu, uhapšena i zatvorena. Mi nismo znali da je Martin Pribanić uhapšen dan prije, tj. 6. srpnja 1942. i da je postavljena zasjeda od pet-šest agenata u radionici. Tako je u tu zasjedu upalo oko 50 drugova. [...]

Ostao sam u istražnom zatvoru UNS-e do 30. kolovoza 1942, kada je Gestapo nas 14 iz zagrebačkog zatvora, vezane, transportirao u zatvor u Sarajevo, zatim u Mostar odakle su nas 5. rujna Nijemci predali u zamjenu za zarobljene njemačke oficire i rudarske inženjere u Livnu, koji su tamo radili na eksploataciji boksita. Razmjenu je izvršio Vrhovni štab NOV i POJ kod sela Mesihovine na pola puta između Posušja i Duvna. 

Nikola Cvitaš, "Odgovoran za rad tehnike", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 2, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1983), 228-229.

Podijeli

Punktovi otpora
PRETRAGA