Punktovi

Sklonište Jože Turkovića nakon bijega iz Kerestinca

14. VII. 1941. - 7. IX. 1941.

Nakon neuspjelog bijega iz logora u Kerestincu nije se znalo što se događalo s pojedinim bjeguncima, no predviđalo se da je većina njih nastradala. Tako je preko Save u Trnju uhvaćena jedna grupa od devet drugova, među kojima su se nalazili Juraj Bermanec, Mrak i Šandor Turković. Odvezeni su na ustaško redarstvo u Račkoga ulici, a odatle u Maksimir i ondje strijeljani. 

Jednoga dana došla je kod urara Fuksa u Kurelčevoj ulici neka seljanka da kupi neki nakit. Kod tog urara radila je žena Jože Turkovića, Augustina. Seljanka je u jednom trenutku izvadila sliku Jožine i Augustinine kćerkice koju joj je Joža dao kao znak raspoznavanja. Seljanka je tada predala Augustini pismo u kojem Joža javlja da je nakon bijega iz Kerestinca ostao ranjen i da se sklonio kod tih seljaka u Hrvatskom Leskovcu. 

Augustina je odmah potražila mene, a ja sam o tome obavijestila drugove. Seljanku smo zadržali, dok nismo organizirali spasavanje Jože. Seljanka je odnijela točne upute i nešto novca Joži, koji je zajedno sa seljankinim mužem već bio prilično zabrinut zbog njenoga zadržavanja u Zagrebu. 

Po našem planu seljak je Jožu dopratio do tvornice strojeva u Stupniku, a tu ga je čekao teretni auto tvornice »Ventilator«. Jožu su obukli u radnički kombinezon i stavili mu crne naočale, te je tako sretno, u tom automobilu, stigao preko Savskog mosta. Tu ga je prihvatio Antun Benički i odveo u tvornicu »Ventilator«, gdje se presvukao u gradsko odijelo, a onda je privremeno sklonjen u stan Alberta Frlana u Heinzelovoj 48. Kasnije se prebacivao iz stana u stan, dok napokon nije ozdravio. Tada je prebačen u partizane u okolicu Jaske.

Ruža Turković, “Bijeg Nade Dimić iz bolnice”, u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 2, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1983), 297.

Podijeli

Punktovi otpora
PRETRAGA