Punktovi

Glavna vojna bolnica

10. IV. 1941. - 8. V. 1945.

Marija Glavaš dobila je 1941. vezu s Adelom Simeoni, skladištarkom Vojne bolnice u Vlaškoj ulici. Od nje je primala lijekove i ovojni materijal, koji je predavala Mišku Banu. Nosila je hranu u zatvor i u svome stanu skrivala ilegalce.

***, "Rad i organizacija Narodne pomoći V rajona 1941.", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 2, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1983), 301.


Jednom prilikom u zadruzi se nalazilo više tisuća raznih injekcija, oko desetak šprica, kao i nekoliko boca joda. Sav taj materijal dobiven je različitim vezama, a najviše iz vojne bolnice u Vlaškoj ulici preko Marijana Ravnikara, zubara, koji je radio u toj bolnici.

***, "Rad III kotarskog odbora Narodne pomoći", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 2, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1983), 304.

Podijeli

Punktovi otpora
PRETRAGA