Punktovi

Njemačko redarstvo

Sjedište od srpnja 1943. godine. Himmler je preko ovog redarstva osigurao preuzimanje cjelokupne policijske mreže NDH, namjeravajući da ona postane jedina izvršna vlast u NDH.

Od proljeća 1943. (Bitka na Neretvi) tendencija je Trećeg Reicha okrupniti vlastite vojne i redarstvene snage na području NDH. Desetog ožujka 1943. izdana je Hitlerova zapovijed za konačno uništenje NOP-a i pacificiranje slobodnog teritorija. Heinrichu Himmleru povjerena je veća redarstvena akcija u dijelovima NDH. Za opunomoćenika je imenovao SS-Brigadeführera (i policijskog general-bojnika) Konstantina Kammerhofera.

Formiranje Njemačkog redarstva dogovoreno je s Pavelićem 23. travnja 1943. Njegov brojevni sastav kretao se oko 20.000, od čega 14-15 tisuća Hrvata, 4-5 tisuća Folksdojčera i 2 tisuće Nijemaca iz Reicha. Dogovoreno je i da se u borbi protiv partizana oružništvo/žandarmerija NDH podčinjava Himmlerovom opunomoćeniku. Opunomoćeniku je omogućeno regrutiranje i premještanje iz drugih jedinica NDH po potrebi.

Vlada NDH trudila se u javnosti prikazati da se ne radi o krajnjem podvrgavanju Reichu, pa su dogovorili da se na njemačke odore prišije i hrvatski grb. Ministar Lorković zatražio je da Njemačko redarstvo obavještava redarstvo NDH o hapšenjima barem nakon izvršenja. Opunomoćenik Reichsführera SS-a s tim se načelno složio.

Sicherheitsdienst (SD) – sigurnosna služba SS-a – samostalno je hapsio sumnjive osobe i odvodio ih u zasebne logore. Poseban logor na Jankomiru držao je Gestapo.

Audio

Podijeli

Slojevi

Punktovi otpora
PRETRAGA
teror
stradanja
zatvori
ustaški organi
organi Trećeg Reicha
otpor
logistika NOP-a
diverzije
agitprop
KPJ
atentati
demonstracije
ženske antifašističke organizacije
prebacivanja
objekti
javni objekti i ustanove
tvornice
mitnica
pravda
borbe
likvidacije
logori

Punktovi otpora