Punktovi

Stjecanje informacija o Desantu na Drvar

V. 1944.

Najvažnija poruka poslana na oslobođeni teritorij bila je informacija o napadu na Drvar. Ta je poruka poslana osam do 10 dana prije napada. Informacija je dobivena preko njemačkih oficira. Više ili manje indirektno nagovještanje prepada »iz zraka« dobio sam osobno od jednog majora u štabu njemačkog komandanta balkanskog fronta. Komanda je bila, nakon evakuacije iz Beograda, smještena u zgradi Škole narodnog zdravlja u Rockfellerovoj ulici. Do škole bila je zgrada Higijenskog zavoda gdje smo svi nesmetano radili. Naše »veze« su nesmetano dolazile u Zavod. Nekoliko puta dolazili su »na razgovor« spomenuti major (Bečlija i otvoreni antihitlerovac), kao i jedan njemački liječnik.

Komentare o pripremama za operacije »iz zraka« odmah sutradan po tvrdio je jedan njemački avijatički oficir koji je to spomenuo u razgovoru Jasni Gorup, koja je surađivala sa NOO-om (poznavao sam je od njenog djetinjstva) i smjesta došla da to javi.

Čini se da ta naša hitna poruka ili nije stigla na vrijeme na određeno mjesto ili se nije smatrala vjerojatnom.

Dr. Berislav Borčić, "Sjećanje na Narodnooslobodilački odbor u Zagrebu", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 4, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1984), 392-393.

Podijeli

Otpor do oslobođenja, prosinac 1943. – svibanj 1945.
PRETRAGA