Punktovi

Sklapanje "Političkog pregleda"

Stan Dragutina Kabalinija

VII. 1943. - 6. IV. 1944.

U ljeto 1943. godine bila je provaljena naša tehnika koja je štampala "Vjesnik". Kao nekakvu zamjenu, trebalo je dvije stranice lista kancelaj-formata štampati "Vijesti". Dobivši od Bakrača tekst i dvije materice, prenijeli smo jedan stari ciklostil, aparat za umnožavanje. Materice smo otkucali vrlo loše, a izvukli još gore. Slova su bila nečitljiva i umrljana, a na poleđini cijela stranica bila je naopako okrenuta. I takve "Vijesti" pustio samo određenim kanalom u promet. 

Drugi me dan Bakrač izgrdio (s pravom) rekavši da se u tehnici nakon toga ne može više računati an mene. Prigovor sam teško podnio i stalno mislio o tome kako da spriječim da se slične greške ne ponove. 

Kratko vrijeme iza toga drug Bakrač je s drugaricom otišao na oslobođeni teritorij, pa sam po tehnici opet bio pozvan s Carićem. Predložio sam mu da se umjesto na dvije stranice kancelaj-formata prijeđe na 16 stranica polovičnog formata, da se uvedu stalne rubrike, da grafičku obradu preuzme Ideja (Emil Vičić, op.a.) i da se, osim sadržaja, osigura i tehnička kvaliteta. Nakon dulje diskusije, izrađen je plan rada:

 • naslov: POLITIČKI PREGLED - Glasilo MNOO (Mjesni narodnooslobodilački odbor, op.a.) Zagreb
 • izlazit će svaki petak
 • imat će stalne rubrike
 • grafičku obradu preuzme Ideja (Emil Vičić, op.a.)
 • za cijelu akciju odgovaram ja.

Trebalo je riješiti ove probleme:

 • organiziranje prikupljanja materijala za objavljivanje
 • sistematiziranje prikupljenog materijala
 • izradu "špigla"
 • izradu matrica
 • grafička oprema
 • ciklostiranje. 

Organizacional shema utvrđena je nakon dugotrajnog provjeravanja mogućnosti i napokon je odlučeno da ću primati:

 • materijal za štampu
 • partijske direktive i vijesti vezane za NOB i NOP od Carića
 • vijesti Radio-Londona i Slobodne Jugoslavije preko jednog druga s kojim će me Carić povezati; bio je to prof. Josip Lukatela
 • vijesti Radio-Moskve (s ruskog) od prof, dra inž. Nikole Zdanovskog, mog znanca, Rusa porijeklom
 • propagandnu stranicu za mobilizaciju, glavu lista i glavne naslove od Ideje (Emil Vičić) pod mojom kontrolom
 • razvrstavanje materijala bila je moja obaveza;
 • "špigle" sam radio ja s Vikicom i to tako da je ona sve otipkala na čisti papir, pazeći da stupci budu i s desne strane poravnati kao u novinama, a ja sam lijepo na "špigl" ostavljajući mjesta za kurzivne natpise i numerirao stranice. Matrice smo rezali na pola visine, tj- na veličinu stranice i točno olovkom ucrtavali rubove budućih stupaca. 
 • prema "špiglu" na izrezanim dijelovima matrica tipkale su tekst moja drugarica Vikica, Slavica Vrućina i Zena Kalođera
 • gotove, tj. ispisane matrice, dostavljao sam Ladislavu Chuwal, koji je specijalnim perima na njih unosio slova i crteže koje mu je davao Ideja;
 • takve gotove polumatrice ponovo sam, prema "špiglu", sastavljao u matrice normalne veličine i nosio ih Dragutinu Kabaliniju (Veljku) na Osredak 4, gdje je on sa Zvonkom Fastnerom, Markom Novakom i nekim drugima izvlačio otiske, sušio ih, slagao i spajao u brošurice
 • gotove primjerke "Političkog pregleda" dostavljali su isti drugovi drugarici Maji Kolman, koja je bila veza za daljnju distribuciju

"Politički pregled" izlazio je u ovoj redakciji do pred katolički Uskrs 1944. godine, tj. do mog hapšenja.

Branko Tučkorić, "Moj rad u oslobodilačkom pokretu". U: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941–1945,, sv. 4, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH — ŠK, 1984), 165-166.


Kabalini se organizirano uključio u NOP u toku 1942. godine, a 1943. je primljen u KP pod imenom Veljko. U to sam mu vrijeme predao na dalje vođenje KARNARNEP.

Kako je izvrsno vladao njemačkim jezikom, Veljko je imao radno mjesto povjerljivog pisara i prevodioca u Minorsu. On je donosio velik broj tajnih zapovijedi u obliku kopija na indigu matrica. Tako je jednom donio kompletnu formaciju (s lokacijom) domobranstva.

Branko Tučkorić, "Moj rad u oslobodilačkom pokretu". U: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941–1945,, sv. 4, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH — ŠK, 1984), 167.

 

Kabalini se organizi uključio u NOP u toku 1942. godine, a 1943.
je primljen u KP pod imenom Veljko. U to sam mu vrijeme predao na dalje
vođenje KARNARNEP.
Kako je izvrsno vladao njemačkim jezikom, Veljko je imao radno
mjesto povjerljivog pisara i prevodioca u Minorsu. On je donosio velik broj tajnih
zapovijedi u obliku kopija na indigu matrica. Tako je jednom donio kompletnu
formaciju (s lokacijom) domobranstva.

Podijeli

Otpor do oslobođenja, prosinac 1943. – svibanj 1945.
PRETRAGA