Punktovi

Stan Marka Novaka

Tehnika za falisifkaciju dokumenata

VIII. 1943. - 8. V. 1945.

Pošto je postojala mogućnost da budem uhapšen, bilo je potrebno osigurati da se posao nesmetano može odvijati. I neposredno prije Ozrenova od laska odlučeno je da se pronađe netko koga bih mogao naučiti barem ono što je najpotrebnije, tako da u danom slučaju može brzo uskočiti. Jednoga dana Ozren me je upoznao s jednim drugom. Bio je to Marko Novak. Stanovao je u Ilici između Primorske i Ljubljanske ulice. Njega sam upoznao samo s baratanjem čistim ispravama, sa stavljanjem žigova i potpisa. On je kasnije preuzeo i dio materijala. Predala mu ga je Vera nakon mojega odlaska na oslobođeni teritorij.

Josip Lukatela "Rad ručne tehnike", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 3, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1984),151.


U kolovozu 1943. godine premješten sam na specijalnu dužnost. Trebao sam zamijeniti prof. Josipa Lukatelu Feliksa koji je bio pozvan na oslobođeni teritorij... ...Za partiju je njegova falsifikatorska djelatnost bila veoma korisna. Zahvaljujući njegovu umijeću ilegalci su bili opskrbljeni falsificiranim ispravama, pa su bez teškoća djelovali u Zagrebu itd. 

Na dvomjesečnom kursu, koji je održavao prof. Lukatela u mom stanu u Ilici 117a, ovladao sam tehnikom falsificiranja dokumentata koju su služili drugovima za dolazakl s oslobođenog teritorija u Zagreb na razne dužnosti ili po specijalnim zadacima. Taj kurs polazio je i Aleksandar Sudarević Sokol. Nakon njegova završetka preuzeli smo potreban materijal. Te amterijale ručne tehnike morao sam u svom stanu dobro sakriti, da ih policija ne bi pronašla u slučaju pretresa stana. Stoja je inventivnost trebala doći do izražaja. Razmišljao sam i našao rješenje. Ispod svog crtaćeg stola do zida pažljivo sam izvadio parket u obliku poluromboida (četrdesetak cm) pa sam ispod parketa u zidu iskopao rupu široku 30cm, duboku 15cm i visoku 15cm. Tu sam pohranio materijale ručne tehnike, vratio parket na mjesto. Ništa se nije moglo primjetiti, a niti kuckanjem osjetiti da je na tome mjestu nekakva rupa. Po zadacima Partije trebao sam izrađivati odgovarajuće dokumente i legitimacije, pa sam noću morao pomicati svoj stol, dizati parket, uzimati materijal i raditi. Ispod mog stana stanovao je, kao podstanar, ustaški natporučnik, pa je noću, u tišini, čuo to pomicanje stola i aprketa. Njegova gazdarica pitala je moju majku zašto noću često pomičem namještaj. Odgovorila joj je da je, kao arhitekt, noću izrađujem nacrte kuća, i razne druge planove, da bih privatno zaradio nešto novca, pa da u radu nehotice gurnem i stol. To objašnjenje ju je smirilo, a vjerojanto ga je prenijela i natporučniku, i nisam imao nikakvih poteškoća u svojoj djelatnosti.  

Novak, Marko. "Nastavak rada ručne tehnike", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 4, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1984), 52.

Sudarević je, ubrzo nakon odlaska Lukatele, također morao pobjeći iz Zagreba zbog toga što mu je uhićena supruga od strane ustaša. Novak je ostao u gradu do oslobođenja praveći krivotovorene dokumente za potrebe ilagalaca.

Podijeli

Otpor do oslobođenja, prosinac 1943. – svibanj 1945.
PRETRAGA