Punktovi

Rad s partijskim članovima u tvornicama

Opis rada s partijskim članovima DTR-a,

VIII. 1944. - XII. 1944.

U Zagrebu sam se povezala u Petrovoj ulici sa Šabanom. Razumljivo je da je prethodno bio određen dan i vrijeme kad smo se trebali sastati. Vjerojatno je to bio kraj kolovoza ili početak rujna 1944. godine. Odveo me je Veri Lukatela, gdje sam prenoćila, zatim me povezao sa sekretarom Rajonskog komiteta iz DTR-a (tvornica rublja). Bila je to jedna žena i mislim da se zvala Marija. Imali smo nekoliko sastanaka Rajonskog komiteta, koji su mi pomogli da se upoznam sa situacijom i načinom ilegalne djelatnosti u okupiranom velikom gradu. Područje tog rajonskog komiteta vjerojatno se protezalo od Britanskog trga do Čmomerca. Budući da je Marija bila ugrožena, izabrana je Zlata za novog sekretara. I ona je bila iz DTR-a. Ubrzo je Marija partijskom vezom otišla na oslobođeni teritorij, a ja sam ilegalno stanovala kod njezine kćerke.

Šaban mi je odredio funkciju instruktora Rajonskog komiteta Partije. Njemu sam povremeno podnosila izvještaj o djelatnosti Rajonskog komiteta /RK/.

Moj rad u RK svodio se, uglavnom, na ove zadatke:

  • objašnjavati liniju Partije i govoriti o postignutim velikim rezultatimanarodnooslobodilačke borbe
  • povezivati partijske organizacije sa što većim brojem radnika i ostalih građana
  • informirati građane, s kojima rade partijske organizacije, o skoroj pobjedi i pripremama da se uz pomoć svih antifašista sačuvaju svi privredni objekti u gradu.

RK se sastojao od pet do šest članova. U njemu su bili predstavnici Pivovare, tvornice Franck, DTR-a i ZET-a. Njegovi sastanci su se održavali predvečer u stanu Marije, sekretara RK.

Poslije određenog vremena došla sam do zaključka da bi trebalo znatno proširiti našu djelatnost. Stoga sam predložila Šabanu da se ne zadržavamo u radu samo s komunistima iz RK, nego da kontaktiramo s članovima Partije u svim poduzećima. Šaban je prihvatio prijedlog. Ubrzo su u stan jedne radnice DTR-a dolazili članovi KP DTR-a i drugih poduzeća, bilo je, uglavnom, desetak žena, pa sam im govorila o političkoj situaciji u zenilji i u svijetu, o snazi naše Narodnooslobodilačke vojske i njezinim operacijama protiv okupatorskih i kvislinških jedinica, o aktivnosti antifašističkih organizacija širom naše zemlje, zatim, o stanju na frontovima antihitlerovske koalicije, i slično. Izlaganja su ostavljala snažan dojam na prisutne žene, otvarala im vidike skorašnje pobjede NOR-a i revolucije, pa su s još većim žarom izvršavale svoje zadatke. Kao komunist, u svojstvu instruktora RK, izvršavala sam sve zadatke koje sam dobivala od Šabana. Moja djelatnost bila je intenzivna, pa mislim, da ni rezultati nisu izostali.

Vera Cvetković-Majer, "Instruktor rajonskog komiteta", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 4, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1984), 258-259.

Podijeli

Otpor do oslobođenja, prosinac 1943. – svibanj 1945.
PRETRAGA