Punktovi

Apoteka Borisa Praunspergera

VI. 1941. - 5. XII. 1944.

Kao farmaceutkinja radila sam u apoteci čiji je vlasnik bio Boris Praunsperger. Apoteka je bila u Preradovićevoj ulici 42. Budući da sam bila progresivno orijentirana, upoznala sam dosta marksista među kojima i dra Božidara Adžiju...

...Lijekove i sanitetski materijal počela sam izdavati već u ljeto 1941. godine, a od studenoga te godine bez prekida. To sam nastavila i stalno se povezivala s novim vezama do mog hapšenja 5. prosinca 1944. godine. Sretna okolnost je bilo to što Boris Praunsperger, vlasnik apoteke, nije poznavao stanju u apoteci. Umjesto njega, ja sam, kao magistar, rukovodila apotekom, a on je povremeno dolazio samo po novac. Stoga sam uzimala materijal i pakirala ga za potrebe narodnoosloboidlačkog pokreta. U apoteci je, kao laborant, bio zaposlen Franjo Rešetar. Rekao mi je da je član KP. On se korektno odnosio prema meni i vlasniku nikad nije rekao da sam uzimala goleme količine materijala. Povremeno mi je pomogao pri pakiranju, a osobno je dostavljao materijal van vremena. 

Danica Šterk-Vucelić, "Sanitetski materijal za partizanske jedinice", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 4, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH — IHRPH — ŠK, 1984.), 309–310. 

Podijeli

Otpor do oslobođenja, prosinac 1943. – svibanj 1945.
PRETRAGA