Punktovi

Stan Tonke Krleže

Potjernica za šestomjesečnim djetetom Dragice i Rade Končara

X. 1942.
Letak „Potjernica za šestomjesečnim djetetom“ /HR-HDA, inv.broj 28, Končar RADE, potjernica za sinom

AFŽ zajedno s NOO-ima, SKOJ-em i KPJ potpisuje letak koji je distribuiran Zagrebom naslovljen, „Potjernica za šestomjesečnim djetetom“, u kojem se od građana traži da „ulože sve napore“ i prikupe „što je moguće podrobnije podatke“ o „naredbodavcima i izvršiocima zločina“ kako „bi se osiguralo da nijedan zlikovac ne umakne zasluženoj kazni“. Povod letku je bila potjernica za šestomjesečnim djetetom Dragice i Rade Končara koju je izdala ustaška policija nakon njihovog stradanja. Dragica Končar rodila je u Petrovoj bolnici gdje su je prijavili pod lažnim imenom u travnju 1942., zatim se skrivala na raznim lokacijama, tako i u stanu Tonke Krleže u Poljičkoj ulici bb, no 15. kolovoza uhapšena je kod črnomeračke mitnice, te odvedena u zatvor na Trgu N gdje je 21. kolovoza mučena i zatim ubijena. Dijete je skrivano po raznim lokacijama u Zagrebu i spašeno.

Prije kratkog vremena ustaška policija izdala je potjernicu za sinom Rade Končara, koji je streljan od talijanskih fašističkih bandita u Šibeniku. Potjernica je izdata za tim šestomjesečnim djetetom pošto su mu ustaška pseta bacila kroz prozor petog kata na trgu N. u Zagrebu majku.

HR-HDA, inv.broj 28, Končar RADE, potjernica za sinom


Naime, Dragica Končar rodila je dijete koje je preuzela na čuvanje Pepica Saili. Za tim djetetom izdana je tjeralica, jer se prilikom hapšenja Dragice našlo kod nje nekoliko fotografija malog Brace, kako smo ga mi zvali. Izvodili smo ga u šetnju pokrivenog gazom, a na eventualna pitanja zašto ga prikrivamo, odgovarli smo: zato da ne bi na njega padala prašina i slijetale muhe. Braco je kasnije dan na čuvanje mojoj sestri Tonki Krleži. Braco je kod nje bio do jeseni 1944.

Slavek Kolarec i Blaženka Kolarec - Vičević, „Sastanci u našem stanu“, u Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945., ur. Lutvo Ahmetović et al., sv. 4 (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske – Školska knjiga, 1983), 87.

 

Korišteni izvori:

Slavek Kolarec i Blaženka Kolarec-Vičević, „Sastanci u našem stanu“, Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945., ur. Lutvo Ahmetović et al., sv. 4 (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske – Školska knjiga, 1983)

„Biografija Narodnog heroja Dragice Končar“, u Žene Hrvatske u narodnooslobodilačkoj borbi, ur. Marija Šoljan, sv. 1 (Zagreb: Izdanje Glavnog odbora Saveza ženskih društava Hrvatske, 1955)

HR-HDA, inv.broj 28, Končar RADE, potjernica za sinom

Letak „Potjernica za šestomjesečnim djetetom“

Podijeli

Ženske antifašističke organizacije 1934. - 1945.
PRETRAGA