Punktovi

Ženska sekcija SBOTIČ-a

Zagrebačka podružnica Saveza bankarskih, osiguravajućih, trgovačkih i industrijskih činovnika Jugoslavije (SBOTIČ) osnovala je svoju žensku sekciju

17. IX. 1936. - 12. III. 1941.

Zagrebačka podružnica sindikata SBOTIČ-a (Saveza bankarskih, osiguravajućih, trgovačkih i industrijskih činovnika Jugoslavije) osnovala je, 17. rujna 1936. svoju žensku sekciju. Rad SBOTIČ-a bio je usmjeren na ostvarivanje i zaštitu radnih i socijalnih interesa članova, a njegova ženska sekcija birala je svoje delegatkinje za razne odbore tog sindikata, gdje su delegatkinje zastupale interese žena, „zaštitu žene na radu i ostvarivanje onih beneficija koje je društvo dužno dati ženi.“

ZAPISNIK SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA SBOTIČ-a – PODRUŽNICE ZAGREB ODRŽANE 17. SEPTEMBRA 1936.
...
Zapisnici organa podružnice
...
2/ Da se osnuje pri podružnici ženska sekcija i da se u ovu sekciju privremeno delegira kao pročelnik drug Grković Dušan.
(...)
Zapisnik sjednice upravnog odbora od 25. II. 1937. konstatira da je uprava ženske sekcije provela svoje konstituiranje i da je za pročelnicu izabrala Anku Balog, za zamjenika pročelnice Elizabetu Bešku Turković, za sekretara Nadu Heiligstei, za zamjenika Veru Gendić, a za člana uprave Filomena Hoffmann.

Marija Šoljan, „Dokument 389 / Formiranje ženske sekcije u SBOTIČ-u“, u Žene Hrvatske u radničkom pokretu do aprila 1941., ur. Marija Šoljan (Zagreb: Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske, 1967.), 301.

Ženska sekcija SBOTIČ-a surađivala je s raznim ženskim udruženjima i ženskim sekcijama unutar URSSJ-a (Udruženih radničkih saveza sindikata Jugoslavije). Policija je 1. ožujka 1941. provalila u prostorije SBOTIČ-a, te odnijela dokumentaciju i zapečatila prostorije, međutim posljednja predratna skupština ženske sekcije održana je nakon toga, 12. ožujka 1941. u prostorijama pošte u Vlaškoj ulici, a vodila ju je predsjednica sekcije Marija Šoljan.

U subotu uveče, 1. ožujka o.g. provalilo je iznenada oko 15 policijskih agenata u prostorije SBOTIČ-a u Zagrebu. (...) Bilo je oko 7 sati navečer kad su prostorije SBOTIČ-a bile pune namještenika i namještenica. Bez ikakavog objašnjenja i bez predočenja bilo kakve odluke, policajci su puna dva sata vršili pretres (premetačinu) prostorije, arhiva i lični pretres svih prisutnih. (...) Te „sumnjive“ stvari zaplijenili su i odnijeli sa sobom. Sa plijenom, izgleda, nisu bili jako zadovoljni, pa su sa sobom, na policiju, odvukli još nekoliko namještenika i namještenica.

Marija Šoljan, „Policija provaljuje u prostorije SBOTIČ-a / Dokument 557 / Vjesnik radnog naroda br. 6, Zagreb, III 1941. / Formiranje ženske sekcije u SBOTIČ-u“, u Žene Hrvatske u radničkom pokretu do aprila 1941., ur. Marija Šoljan (Zagreb: Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske, 1967.), 459.


Za Dan žena 8. ožujka 1941. ženska sekcija SBOTIČ-a pripremala je proslavu. Uoči proslave sastale su se članice odbora da još jednom pregledaju program i referate. Na sastanak su iznenada provalili policijski agenti i otkrili neke ilegalne materijale. Tada su prisutne članice odbora uhapšene. Mila Hercog i Beška Turković odvedene su poslije okupacije u ustaški logor. Mila Hercog nije se nikada više vratila.

Ivan Šibl i Stjepan Blažeković, „Žene revolucionarke“, u Slobodni Zagreb, Tomislav Butorac, ur. (Zagreb: Stvarnost, 1963), 49.

Većina članica ženske sekcije u toku rata aktivno će sudjelovati u NOP-u kroz odbore NOO-a, AFŽ-a ili u partizanskim jedinicama, 24 članice poginule su u borbi ili stradale nakon hapšenja u logorima i zatvorima.

 

Korišteni izvori:

Jovanka Kecman, Žene Jugoslavije u radničkom pokretu i ženskim organizacijama 1918 – 1941. (Beograd: Narodna knjiga – Institut za savremenu istoriju, 1978)

Nepoznata grupa autora, „Aktivnosti i rad žena Zagreba“, u Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945. ur. Lutvo Ahmetović et al., sv. 2 (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske – Školska knjiga, 1983)

Marija Sentić i Narcisa Lengel-Krizman, Revolucionarni Zagreb 1918 – 1945. Kronologija (Zagreb: Školska knjiga, 1979)

Ivan Šibl i Stjepan Blažeković, „Žene revolucionarke“, u Slobodni Zagreb, Tomislav Butorac, ur. (Zagreb: Stvarnost, 1963)

Marija Šoljan, ur. Žene Hrvatske u radničkom pokretu do aprila 1941. (Zagreb: Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske, 1967)

Ženski svijet – reprint. (Zagreb: Konferencija za aktivnost i ulogu žene u društvenom razvoju, RK SSRNH – Izdavački savjet časopisa Žena, 1979) 

Podijeli

Ženske antifašističke organizacije 1934. - 1945.
PRETRAGA