Punktovi

Prvi kongres AFŽ-a Hrvatske

„Ubrzajmo rad na obnovi“

21. VII. 1945. - 23. VII. 1945.
Plakat Prvog kongresa AFŽ-a Hrvatske, 1945.

Ni tri mjeseca nakon oslobođenja, u Zagrebu je od 21. do 23. srpnja 1945. održan Prvi kongres AFŽ-a Hrvatske pod parolom, „Ubrzajmo rad na obnovi“, na kojem je AFŽ sebi zadao nove smjernice i zadatke koje će slijediti u poslijeratnom razdoblju, u kojem će organizacija ostvariti svoj početni cilj „da organizaciono poveže najšire mase žena“ i preraste u „masovni pokret“. Kongres se održao pavilionu F, prostoru predratnog Zagrebačkog zbora koji će kasnije postati prostor Zagrebačkog velesajma, a potom Studentski centar, na adresi Savska 25. Paviljon je u međuvremenu stradao u požaru, te se danas na tom mjestu nalazi parkiralište.

PRVI KONGRES ANTIFAŠISTIČKOG FRONTA ŽENA HRVATSKE ODRŽAN U ZAGREBU 21., 22. I 23. VII. 1945.

POZDRAVNI GOVOR MACE GRŽETIĆ, PREDSJEDNICE AFŽ HRVATSKE

Drugarice i drugovi, delegatkinje! Otvaram naš prvi Kongres Antifašističke fronte žena Hrvatske i pozdravljam predsjednika ZAVNOH-a Vladimira Nazora, pozdravljam predsjednika naše prve Narodne vlade za Hrvatsku dr. Vladimira Bakarića, pozdravljam komesara-pukovnika II. Jugoslavenske armije druga Radu Žigića (...) Pozdravljam predstavnicu Amerike i predstavnicu Bugarske. (...) Ovaj prvi Kongres žena Hrvatske održava se u oslobođenoj domovini. Za to oslobođenje, za to veliko djelo bratstva i jedinstva naših naroda, uložile smo i mi žene ogroman udio. (...) Ovaj Kongres još jednom potvrđuje, da smo mi žene u ognju i krvi razbile sve okove podređenosti, tame i neznanja. Ovaj Kongres još jednom pokazuje našu snagu, ravnopravnost članica naše nove narodne zajednice, nove federativne Jugoslavije. Na ovom Kongresu mi ćemo, drugarice i drugovi, iznijeti sav naš dosadašnji rad i našu borbu u toku oslobodilačkog rata. Mi ćemo danas postaviti pred nas nove zadatke.

„Dokument 364 / Pozdravni govor Mace Gržetić, predsjednice AFŽ Hrvatske“, u Žene Hrvatske u narodnooslobodilačkoj borbi, ur. Marija Šoljan, sv. 2 (Zagreb: Izdanje Glavnog odbora Saveza ženskih društava Hrvatske, 1955) 72.


Žene su kod nas nosile terete rata jednako onako kao i muškarci, jednako kao i svaki građanin ove zemlje. Žena je, bez obzira na svoje osjećaje, bez obzira na svoje majčinske dužnosti shvatila, da treba najprije zemlju osloboditi, da treba da i ona sudjeluje u borbi, bez obzira na žrtve, i tu je pokazala jedan do sada neviđeni heroizam, jednu neviđenu svijest, koja joj je dala pravo, da danas ona bude ne samo ravnopravni građanin, nego građanin, s kojim ćemo se mi još ponositi.

„Dokument 364 / Govor predsjednika vlade NR Hrvatske dra Vladimira Bakarića“, u Žene Hrvatske u narodnooslobodilačkoj borbi, ur. Marija Šoljan, sv. 2 (Zagreb: Izdanje Glavnog odbora Saveza ženskih društava Hrvatske, 1955) 76.


Korišteni izvor:
„Dokument 364“, u Žene Hrvatske u narodnooslobodilačkoj borbi, ur. Marija Šoljan, sv. 2 (Zagreb: Izdanje Glavnog odbora Saveza ženskih društava Hrvatske, 1955)

Podijeli

Ženske antifašističke organizacije 1934. - 1945.
PRETRAGA