Punktovi

Osnovan Inicijativni odbor AFŽ-a za Hrvatsku

Stan modistice Štefice Šantić Matijašić, lokacija jednog od prvih sastanaka Inicijativnog odbora AFŽ-a za Hrvatsku

U stanu modistice Štefice Šantić na adresi Kordunska 11, krajem listopada 1941. održan je jedan od prvih sastanaka „Inicijativnog odbora AFŽ-a Hrvatske“. Sastanku su prisustvovale Vanda Novosel, Olga Žerdik-Kreačić (Kovačić), Slava Ogrizović, Štefica Šantić Matijašić i Marija Kos. Sve članice Inicijativnog odbora uhapšene su u toku sastanka i ubrzo puštene, osim Vande Novosel, jer je po nju policija došla upravo na tu adresu. Vanda Novosel i Slava Ogrizović kasnije svjedoče kako su iz ponašanja policije shvatile da nisu znali da su uhapsili bivše članice „Društva za prosvjetu žene“ ni da se one međusobno poznaju, a kamoli da se radilo o „Inicijativnom odboru AFŽ-a za Hrvatsku“. S okupacijom i proglašenjem NDH, „Društvo za prosvjetu žene“ legalno više nije moglo postojati, ali najaktivnije članice nastavljaju politički rad u manjim ilegalnim grupama, koje su bile temelj za formiranje AFŽ-a u Zagrebu. Po sjećanju Slave Ogrizović, AFŽ Hrvatske prvi organizacijski oblik dobiva u ljeto 1941. osnivanjem Inicijativnog odbora u Zagrebu i „nekoliko gradova blizu Zagreba“, međutim zbog otežanog putovanja rad odbora koncentriran je na područje Zagreba. U tim okolnostima i s obzirom na potrebu da se organizacijski obuhvate već „postojeće antifašističke grupe žena u gradu“, taj se odbor, čije se članstvo vrlo brzo mijenjalo, praktički momentalno pretvorio u rukovodstvo zagrebačkog AFŽ-a. Mjesni odbor AFŽ-a za Zagreb osnovan je u veljači 1942. godine, ali iz izvještaja u prosincu 1941. vidljivo je da već tada AFŽ u Zagrebu okuplja oko 200 članica i 200 simpatizerki organiziranih u pet rajonskih i 60-ak manjih pododbora.

Bilješke Olge Žerdik-Kreačić (Kovačić) o organizacionom stanju AFŽ-a u Zagrebu krajem 1941.
Izvor: Žene Hrvatske u Narodnooslobodilačkoj borbi, knjiga br. 1, ur. Marija Šoljan (Zagreb: Zagreb: Glavni odbor Saveza ženskih društava Hrvatske, 1955), 76.

Podijeli

Ženske antifašističke organizacije
PRETRAGA