Punktovi

Skup za pravo glasa žena

Zahtijev da do idućih izbora žene steknu pravo glasa

20. X. 1935.

Povodom najave održavanja izbora, nakon pada diktature odnosno atentata na kralja Aleksandra Karađorđevića, „Ženski pokret“ organizira skupove u cijeloj Jugoslaviji sa zahtijevom da do idućih izbora žene steknu pravo glasa. U Zagrebu je podružnica „Ženskog pokreta“, 20. listopada 1935., organizirala skup u dvorani „Hrvatskog sokola“ u suradnji sa članicama sindikata SBOTIČ-a i URSSJ-a, a na skupu govore radnice, činovnice, intelektualke i studentice. Skup je masovno posjećen, po nekin navodima prisustvovalo je više od 2.000 učesnica. Skup vodi predsjednica zagrebačke podružnice „Ženskog pokreta“ Mira Kočonda-Vodvarška, a na skupu govore Slava Berislavić i Lucija Borjan (radnice), Dragica Čanić (državna činovnica), Anka Germanović (namještenica u privatnom poduzeću), Anđelina Dilberović (obrtnica), Ana Prokop (studentica) i dr. jur. Ljiljana Turkalj-Šarić (predstavnica intelektualki).

„Ženski pokret“ je organizirao 20. oktobra 1935. godine velike mitinge po cijeloj Jugoslaviji, za zahtjevom da se u budući izborni zakon unese pravo glasa za žene. Po cijeloj zemlji su se u te mitinge uključile radnice iz sindikata, članice SBOTIČ-a, studentice, domačice i zastupale borbenu liniju tražeći pravo glasa i ostala prava za žene. Taj datum je zapamćen kao jedna od direktnih antifašističkih akcija. U Zagrebu su s mitinga žene masovno odjurile do njemačkog konzula i porazbijale prozore.

Jelena Starc Jančić u Ženski svijet – reprint (Zagreb: Konferencija za aktivnost i ulogu žene u društvenom razvoju, RK SSRNH – Izdavački savjet časopisa Žena, 1979), 20.

 

Korišteni izvori:

Jovanka Kecman, Žene Jugoslavije u radničkom pokretu i ženskim organizacijama 1918 – 1941 (Beograd: Narodna knjiga – Institut za savremenu istoriju, 1978)

Marija Sentić i Narcisa Lengel-Krizman, Revolucionarni Zagreb 1918 – 1945. Kronologija (Zagreb: Školska knjiga, 1979)

Ivan Šibl i Stjepan Blažeković, „Žene revolucionarke“, u: Slobodni Zagreb, Tomislav Butorac, ur. (Zagreb: Stvarnost, 1963)

Ženski svijet – reprint (Zagreb: Konferencija za aktivnost i ulogu žene u društvenom razvoju, RK SSRNH – Izdavački savjet časopisa Žena, 1979)
 

Podijeli

Ženske antifašističke organizacije 1934. - 1945.
PRETRAGA