Punktovi

Logor Vrapče

Nakon završetka ratnih djelovanja i na području središnje Hrvatske osnovani su u svim većim mjestima zarobljenički logori. OZN-a za Hrvatsku izvijestila je 12. svibnja 1945. Vrhovni štab JA da u Zagrebu, na Kanalu, 'ima 7000 zat[vorenika] i zaroblj[enika]'. Prema navodima Mjesnog komiteta KPH Zagreb, od 12. svibnja 1945. 'Logori hapšenika puni su pohapšenih domobrana i drugih krivaca. Na Kanalu ima oko 10000 a na Aerodromu oko 7000 Njemaca. U Vrapče dolazi 2000 ustaša'. Prema podacima Glavnog štaba JA za Hrvatsku upućenih Generalštabu JA o broju zarobljenika na područjima vojnih korpusnih oblasti u Hrvatskoj od 15. svibnja 1945., na području središnje Hrvatske najviše je zarobljenika u Karlovcu 5.000, Prečkom 15.000 i Zagrebu 4.190. Prema podacima Generalštaba JA od 18. svibnja 1945. u zarobljeničkim logorima u Zagrebu nalazi se 2.500 Nijemaca, 1.800 ustaša i 12.000 domobrana, a iz Zagreba je za Bjelovar upućeno 7.000 zarobljenih Nijemaca. Broj zarobljenika u pojedinim je logorima ubrzo postao znatan, uglavnom sprovođenjem zarobljenika iz Slovenije. Primjerice, 12. krajiška brigada JA prihvatila je i sprovela od 14. do 20. svibnja 1945. iz logora Celje u logor Samobor oko 40.000 zarobljenika.

 

Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946., dokumenti, knjiga 3., Zagreb i središnja Hrvatska. 2008. Prir. Vladimir Geiger, Mate Rupić, Mario Kevo, Egon Kraljević, Zvonimir Despot. Slavonski Brod, Zagreb: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Hrvatski institut za povijest.

Vladimir Geiger, Mate Rupić, Mario Kevo, Egon Kraljević, Zvonimir Despot (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.–1946., dokumenti, knjiga 3., Zagreb i središnja Hrvatska, (Slavonski Brod, Zagreb: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Hrvatski institut za povijest, 2008.), 51.

 

Podijeli

Narodna pravda
PRETRAGA