Punktovi

Centralna tehnika CK KPH

Centralna tehnika u staklarskoj prodavaonici

Druga ratna centralna tehnika CK KPH nalazila se u staklarskoj prodavaonici u Ilici 113, koju je Partija kupila upravo za tu svrhu. U njoj su radili Milan Varićak, Ana Konjović, Ivica Gretić, Zvonko Baserman, Slavko Biškupec i drugi.

Centralni komitet KPH kupio je ljeti 1941. godine jedan oveći štamparski stroj. Zbog teškoća oko smještaja prišlo se hitno nabavci jednog manjeg stroja. Budući da su potrebe bile ogromne, kako za štampanje raznog materijala, tako i raznih dokumenata i propusnica, to smo se snalazili na razne načine. Slova, boje i papir dobivali smo najvećim dijelom iz zagrebačkih štamparija preko omladinaca, članova SKOJ-a. Slagalo se najprimitivnijim načinima, otiskivalo u privatnim stanovima, kod druga "Viktorije" (graverskog radnika) i Gretić Ivice (grafičkog radnika). Kada nije bilo ormara za slaganje, slova su se držala u koferu, u vrećicama za bombone, a kod slaganja su se te vrećice tako poredale, kao što su poredani pretinci za slova u slagaćem ormaru. […]

Doskora je pronađen i kupljen jedan mali štamparski stroj (ručni pogon), nabavljen fini tanki papir i prišlo se štampanju "Biltena Vrhovnog štaba". Stroj smo smjestili u jednoj maloj izbi (1.5 m2) u staklarskoj radionici Ilica 113. Tu staklarsku radnju kupila je Partija upravo u tu svrhu, a vodio ju je jedan drug, član Partije. Rad se tu odvijao dobro i već za nekoliko dana odštampali smo 3 stranice "Biltena", po prilici oko 2.000 primjeraka. Međutim, koncem listopada bio je uhapšen taj drug »vlasnik« staklane, i ujutro, kada smo došli na rad, staklana je bila zatvorena. Nakon jednog sata, susrevši u obližnjoj ulici njegovu drugaricu, ona nam je dala ključeve i rekla, da je drug te noći uhapšen. Jedan drug, naoružan, išao je u radnju pretpostavljajući mogućnost zasjede. Zasjede nije bilo, i taj je drug odmah iznio odštampane stranice i još neodštampane slogove. Pošto je jedan ostao kao izvidnica, drugi je otišao po još dva naoružana druga, i tako smo oko 11 sati prije podne već iznijeli stroj i sve stvari, koje su pripadale tehnici. Smjestivši sve to u jedan partijski magazin u Primorskoj ulici, koji je nakon nekoliko dana pao, opet se ostalo bez štamparskog stroja. U toj štampariji su radili Milan Varićak, Ivica Gretić i Ana Konjović. Tada se počelo raditi opet u stanovima kao i prije.

"O radu jedne ilegalne tehnike u Zagrebu god. 1941. (Po sjećanju druga Ivice Gretića)", u: Naša štampa u borbi za slobodu i izgradnju socijalizma, (ur.) Šegvić, Petar i dr. (Zagreb: Ured za informacije pri Predsjedništvu vlade NR Hrvatske, 1948), 98–99.

Izlog staklarske prodavaonice (lijevo) i prostorija u kojoj je bila smještena tehnika (desno)
Izvor: Šegvić, Petar i dr., Naša štampa u borbi za slobodu i izgradnju socijalizma, Zagreb: Ured za informacije pri Predsjedništvu vlade NR Hrvatske, 1948., 98.
Spomen-ploča
Izvor: Mario Šimunković i Domagoj Delač, Sjećanje je borba (Zagreb: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske – Centar za praćenje desnog ekstremizma i protudemokratskih tendencija Alerta, 2013), 85.
Jedna od rijetkih spomen-ploča ilegalnim tiskarama koja nije uklonjena, no zaklonjena je granjem i tako gotovo neuočljiva; ožujak 2022.
Izvor: Foto: Petra Šarin

Podijeli

Slojevi

Partijske tehnike
PRETRAGA
teror
stradanja
zatvori
ustaški organi
organi Trećeg Reicha
otpor
logistika NOP-a
diverzije
agitprop
KPJ
atentati
demonstracije
ženske antifašističke organizacije
prebacivanja
objekti
javni objekti i ustanove
tvornice
mitnica
pravda
borbe
likvidacije
logori

Partijske tehnike