Punktovi

Radionica Ford

Pododbor Narodne pomoći.

Treći kotarski odbor Narodne pomoći prostirao se na teritoriju poslijeratnog II rajona. U 1941. godini radom toga odbora rukovodili su drugovi: Stanko Kale, auto-mehaničar, tada je radio u poduzeću »Ford«, Martićeva 13; Milan Žapčić, postolarski radnik, radio je kod postolarskog obrtnika Kuhara, Nikolićeva 5; Krunka Zastavniković-Petrinović, tada namještena u Higijenskom zavodu kao činovnica; Antun Vrabec, trgovački pomoćnik, radio je u Konzumnoj zadruzi željezničara, Vrhovčeva 11; Franjo Krčmarek, brijački pomoć­nik.

Odbor je formiran u svibnju 1941. Članovi Kotarskog odbora bili su zaduženi za rad pododbora i grupa u poduzećima i ulicama. Stanko Kale je držao pododbor Narodne pomoći u radionici »Ford« u Martićevoj 13 u kojemu je bilo okupljeno 11 antifašista. U Wiener Bank Verein pomoć je davalo 15 zaposlenih. Također je 15 antifašista bilo u pododboru koji je obuhvaćao Jadransko osiguravajuće društvo, Martićeva i Draškovićeva ulica, trgovinu špeceraja Meinl, trgovinu čelika, Martićeva 14, i skladište tekstilne robe braće Han u Boškovićevoj ulici.

(***, "Rad III kotarskog odbora Narodne pomoći", u: Lutvo Ahmetović (ed.) et al., Zagreb 1941-1945: zbornik sjećanja, tom II, Zagreb: Gradska konferencija SSRNH - IHRPH - ŠK, 1983., 303)

Podijeli

Slojevi

Kartografija otpora
PRETRAGA
teror
stradanja
zatvori
ustaški organi
organi Trećeg Reicha
otpor
logistika NOP-a
diverzije
agitprop
KPJ
atentati
demonstracije
ženske antifašističke organizacije
prebacivanja
objekti
javni objekti i ustanove
tvornice
mitnica
pravda
borbe
likvidacije
logori

Kartografija otpora