Punktovi

Stradanje Josipa Kulušića

3. IX. 1942.

JOSIP KULUŠIĆ, rođen 1921. godine u Cerovcu, na otoku Braču. Nakon završetka gimnazije došao [...] na studij u Zagreb. [...] Još prije rata postao je član skojevske organizacije. [P]rosinca 1941. godine biran [...] za člana Mjesnog komiteta SKOJ-a[,] zadužen [...] za rad sa studentskom omladinom. Bavio se organiziranjem udarnih grupa, radio [...] u partijskoj tehnici i nizu drugih ilegalnih poslova. Uspio je naći simpatizere čak u ustaškoj nadzornoj službi. Od njih [...] dobivao dragocjene podatke, među ostalim i o držanju uhapšenika i mučenih aktivista u ustaškim zatvorima. [Trećeg] rujn[a] 1942. [...] pao u borbi[.]

Stipe Ugarković i Ivan Očak, Zagreb – grad heroj: spomen-obilježja revoluciji (Zagreb: AC, 1979), 177.

Podijeli

Punktovi otpora
PRETRAGA