Punktovi

Vješanje 10 talaca

23. II. 1945.
Spomenik stradalima, preuzeto s Antifašistički vjesnik

Eksplodirala tri paklena stroja pred dva poduzeća i jednom kavanom

OBJEŠENO DESET UGLAVLJENIH KOMUNISTA I ODMETNIKA

OBAVIEST MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA - GLAVNOG RAVNATELJSTVA ZA JAVNI RED I SIGURNOST

Dana 19. veljače 1945. eksplodirao je jedan pakleni stroj na ulazu u zgradu jednog poduzeća.

Dana 20. veljače 1945. eksplodirao je jedan pakleni stroj pred kavanom "Medulić".

Dana 21. veljače 1945. eksplodirao je jedan pakleni stroj u dvorištu jedne tvornice. 

U svim time slučajevima počinjena je stvarna šteta, napose po susjednim kućama, a nekoliko osoba je lakše ranjeno. 

Radi tog zločinačkog čina izvršena je na spomenutom mjestu odmazda kaznom smrću vješanjem, na osnovu čl. 1. 2. i 3. Zakonske odredbe o zaštitnim mjerama zbog čina sabotaže protiv javnom redu i miru i sigurnosti od 30. listopada 1943. broj: CCXXII--2728–D. V. 1943. nad sliedećom 10-toricom uglavljenih odmetnika i komunista: 

1) MILANOM HACEK, rodjenim 1921. u Konštini, sinom Martina i Marije r. Farkaš, što je tako zvani "komandant" jedne rušilačke skupine partizana, prislino odvodio hrvatske seljake u partizanske redove, te što je sudjelovao u zločinačkim podhvatima partizana, pljačkao i zlostavljao, te ubijao nedužan svijet. 

2) NAZIFOM TROKOVIĆ, rodjenim 1915. u Plevlju, sinom Hasiba i Čelebije r. Harebić, što je dragovoljno pristupio u partizanske redove, obnašao dužnost partizanskog "obavještajca", te što je partizanima dostavljao podatke o kretanju i brojčanom stanju naših oružanih snaga, kao i o radu i djelatnostima samoupravnih i državnih oblasti i ustanova. 

3) ANTUNOM BIERNOT, rodjenim 1920. u Žigraniku, sinom Antuna i Katarine r. Podberšić, što je bio djelatni član "Komunističke partije Jugoslavije" i voditelj jednog komunističkog odbora, koji je skupljao novčane priloge, dojeću i obuću, zdravstveno tvorivo, te živežne namirnice za partizan, te što je vršio prebacivanje nasilno unovačenih osoba u partizane. 

4) RUDOLFOM HARAMIJA, rodjenim 1914. u Banskoj Gorici, sinom Janka i Marije r. Haramina, što je bio djelatni član NOF, vršio prebacivanje nasilno unovačenih osoba u partizane, davao i prikupljao novčane priloge za "Crvenu pomoć", te što je održavao tajne komunističke sastanke. 

5) ALOJZOM CRNKOVIĆ, rodjenim 1913. u Bihaću, nezakonitim sinom Jelene, što je bio djelatni član "Komunističke partije Jugoslavije" i dužnosnik jednog partizanskog odbora, nagovarao neupućeni sviet, da pristupi u NOO i NOV, te što je vršio preuzimanje uprave u jednom poduzeću. 

6) VIKTOROM POPOVIĆ, rodjenim 1906. u Zagrebu, sinom Stjepana i Elizabete r. Avijati, što je obnašao dužnost partizanskog "obavještajca", partizanima dostavljao podatke o kretanju, naoružanju i brojčanom stanju nekih jedinica naših oružanih snaga, kao i o radu i djelatnostima u jednom poduzeću, te što je prikupljao novčane priloge i drugo tvorivo za NOV.

7) STJEPANOM BEDALOG, rodjenim 1912. u Kaštel-Lukšiću, sinom Augustina i Domene r. Mišić, što je bio član "Komunističke partije Jugoslavije", organizirao tako zvane "narodno oslobodilačke odbore", sudjelovao u izvršavanju partizanskih sabotažnih čina, te što je nagovarao neupućene radnike da obustave rad i napuste poduzeće, te da pristupe u partizanske "odrede".

8) BOSILJKOM, STAMBOLIJA,
rodjenom 1917. u Čabru. kćerkom Vasilija i Marije r. Car, što je bila članica KPJ i NOF. obnašala dužnost partizanske "obaveštajke", organizirala dojavne skupine partizana, davala i prikupljala novčane i druge priloge za NOV, te što je partizanima dostavljala podatke o radu u pojedinim državnim ustanovama.

9) LATINKOM, JURKOVIC, rodjenom 1895. u Ličkoj Jasenici, kćerkom Jure i Emilie r. Vukelj, što je bila članica NOF, davala i
prikupljala novčane priloge za "Crvenu pomoć", obnašala dužnost partizanskog teklića, te što je u svom stanu održavala sastanke s partizanskim "terencima" i drugim osobama, koje su sudjelovale u pripremanju raznih sabotažnih čina.

10) MIJOM LEŽ, rodjenim 1899. u Šumečanima, sinom Stjepana i Mare r. Maljak, što je pred dvie godine dragovoljno pristupio u jedan obćinski NOO. U početku bila mu je povjerena dužnost parti­zanskog teklića, a kasnije je obav­ljao prebacivanje nasilno unovače­nih osoba u partizane. Napokon postao je član i odbornik jednog kotarskog odbora partizana, te je kao takav održavao komunističke sastanke i razpačavao razno komunističko promičbeno tvorivo.

"Eksplodirala tri paklena stroja", Hrvatski narod (24.2.1945.), 2.
 

Podijeli

Otpor do oslobođenja, prosinac 1943. – svibanj 1945.
PRETRAGA