Punktovi

Pretres u psihijatrijskoj bolnici Vrapče

V. 1943.

U psihijatrijskoj bolnici Vrapče djelovali su aktivisti i aktivistkinje NOP-a, međutim, nakon akcije zbrinjavanja ilegalaca među korisnicima klinike, došlo je do provale.

Provalu u bolnici Vrapče opisao je Dragutin Kosovec u svojim sjećanjima: 

Za vrijeme moga rada u rajonskom komitetu imali smo raznih peripetija kad smo ljude ugrožene od okupatora, slali na slobodni teritoriji. Kao što smo imali razgranatu mrežu naših aktivista i simpatizera na mnogim mjestima, imali smo i u bolnici za živčana oboljenja u Vrapču, pa smo u svibnju u nju smjestili neke naše aktiviste. Bilo ih je 13. Razmješteni su među bolesnike, a neki od njih čak u krevete-kaveze u kojima su morali simulirati ludilo, jer je u bolnici bilo časnih sestara koje nisu simpatizirale NOP.

UNS i Francetićevi crni legionari, vjerojatno saznavši da se tu kriju aktivisti NOP-a, izvršili su pretres. Grupa koljača 'pročešljala' je cijelu bolnicu od podruma do potkrovlja, kao i svaki kutić u krugu bolnice. Naš aktivist Margarita Radić (bila je vjerojatno član nekog rajonskog komiteta, a sada živi u Splitu) s temperaturom od 40 stupnjeva i unakaženim nogama, pomažući se rukama uspjela se izvući iz zgrade i sakriti u krugu bolnice u grmlju u kojem je boravila više svati sve do završetka pretresa. Časne sestre su svesrdno pomagale ustašama i pretraživale grmlje i sve oko zgrade. Naši aktivisti su pohvatani. Mislim, čak svi osim drugarice Račić. Također su uhapsili tri liječnika i dio bolničkog osoblja koje je radilo za NOP. Imena tih drugova se ne sjećam.

Drugarica Račić se sva iscrpljena dovukla do prvih kuća u naselju Vrapče i srećom ušla u kuću nekog našeg simpatizera, koji je odmah obavijestio naše aktiviste. Nju je preko kanala za prebacivanje u NOV 1/a kotara Trešnjevka, poslije nekoliko dana, prebacio automobilom gradske vatrogasne straže naš kurir Mirko Sačer preko Žitnjaka i relejne stanice Ivanja Rijeka na oslobođeni teritoriji. Tim primjerom sam opisao kanal koji smo zvali "specijalni" zbog korištenja kola gradske vatrogasne straže Zagreba, jer je Sačer imao, kao vatrogasni zapovjednik, specijalnu propusnicu kojom je mogao prolaziti bez lakoća preko tadašnjih gradskih mitnica.

Dragutin Kosovec, "Ugostiteljski radnici", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941–1945, sv. 4, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH — IHRPH — ŠK, 1984), 114–117.

Podijeli

Slojevi

Konsolidacija otpora, proljeće 1942. – prosinac 1943.
PRETRAGA
teror
stradanja
zatvori
ustaški organi
organi Trećeg Reicha
otpor
logistika NOP-a
diverzije
agitprop
KPJ
atentati
demonstracije
ženske antifašističke organizacije
prebacivanja
objekti
javni objekti i ustanove
tvornice
mitnica
pravda
borbe
likvidacije
logori

Konsolidacija otpora, proljeće 1942. – prosinac 1943.