Punktovi

Ilegalni stan drugarice Kokotović

10. XII. 1941.

Spremište materijala i punkt provale.

U Zagrebu su prilike bile sve teže. Služile smo se svim mogućim lukavstvima da odvratimo pažnju agenata, a prilikom svakog susreta na ulici imale smo u rezervi razgovor koji ćemo navesti ako nas iznenada razdvoje i upitaju što smo govorile. Ali, naravno, nije se moglo izbjeći da barem na neko vrijeme u kući imamo kompromitirajući materijal. Drugarica Kokotović stradala je baš na taj način. Agenti su došli u kuću, a njena kćerka, još vrlo mlada i neiskusna, bacila je materijal kroz prozor upravo na agente. To je bilo na uglu Bulićeve ulice. Tako je bila zapečaćena sudbina drugarice Kokotović. U Jasenovcu ili Staroj Gradiški mučili su je ne bi li od nje iznudili priznanje, pa je u mukama izdahnula.

Anđela Paut, "Odbor žena", u: Zagreb 1941-1945, ur. Emil Ivanc i dr. (Zagreb: Spektar, 1972), 219.

Podijeli

Slojevi

Punktovi otpora
PRETRAGA
teror
stradanja
zatvori
ustaški organi
organi Trećeg Reicha
otpor
logistika NOP-a
diverzije
agitprop
KPJ
atentati
demonstracije
ženske antifašističke organizacije
prebacivanja
objekti
javni objekti i ustanove
tvornice
mitnica
pravda
borbe
likvidacije
logori

Punktovi otpora