Punktovi

Konzumna zadruga željezničara

10. IV. 1941. - 1944.

U centrali Konzumne zadruge željezničara u Vrhovčevoj ulici bilo je i skladište živežnih namirnica, skupljenih iz drugih poduzeća. Osim toga, tu se spremao sanitetski materijal, odjeća, obuća, kao i oružje

U zadruzi su se opskrbljivale i porodice pojedinih drugova koji su živjeli u ilegalnosti ili su bili u logoru. Raznovrsne živežne namirnice davale su se i za logor u Kerestincu. 

Jednom prilikom u zadruzi se nalazilo više tisuća raznih injekcija, oko desetak šprica, kao i nekoliko boca joda. Sav taj materijal dobiven je različitim vezama, a najviše iz vojne bolnice u Vlaškoj ulici preko Marijana Ravnikara, zubara, koji je radio u toj bolnici.

***, "Rad III kotarskog odbora Narodne pomoći", u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 3, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1983), 304.

Broj osoba koje su sudjelovale u Narodnoj pomoći povećavao se iz godine u godinu. Prema sjećanjima Franje Culjka [Iskrenog/Crnog] u davanju Narodne pomoći sudjelovalo je 1941. godine 645 osoba, 1942. godine 818, 1943. godine 1425, a 1944. godine 3130 željezničara. Prilično pomoći dolazilo je i iz Željezničke konzumne zadruge koja se nalazila u Vrhovčevoj 11. Predsjednik zadruge bio je partizanski simpatizer Đuro Brlić, a Antun Vrabec čak i član Partije. Iako je partijska ćelija u zadruzi prestala djelovati 1941. godine nakon otpuštanja ing. Ljube Fausta s posla, namještenici zadruge ipak su pomagali NOP hranom, odjećom i sanitetskim materijalom, te ih je nekoliko i stradalo.

Mira Kolar-Dimitrijević, “Željeznička radionica i Ložionica i NOP”, u: Zagrebačka općina Trnje u radničkom i komunističkom pokretu i socijalističkoj revoluciji, ur. Mira Dimitrijević-Kolar (Zagreb: Skupština općine Trnje - IHRPH, 1981), 169.

Audio

Podijeli

Punktovi otpora
PRETRAGA