Punktovi

Stan Anke Rakoci

10. IV. 1941.

U danima neposredno oko uspostave NDH, Centralni komiteti Komunističke partije Jugoslavije i Komunističke partije Hrvatske održavaju nekoliko sastanka na kojima su donesene odluke o daljenjem djelovanju. Na sastanku održanom 10. travnja konstatirana je realonost fašističke okupacije i odlučeno da se bez obzira na propast Kraljevine Jugoslavije borba mora nastaviti.

Njemačka oklopna divizija ušla je u Zagreb 10. travnja 1941. ne naišavši ni na kakav oružani otpor. Za Njemce to zapravo i nije bio rat. Njihov ulazak u nebranjeni grad sličio je zapravo vojničkoj paradi, ili pak vojničkom putovanju u predjele gdje ih stanovnici dočekuju sa zebnjom ili oduševljenjem ili opet bez zebnje i oduševljenja, ali s mnogo znatiželje. Bilo je veoma ugodno i zanimljivo pripadati vojnoj sili, najjačoj i najmoćnijoj na svijetu, sili koja osvaja svijet i pobjeđuje vojske i država lakoćom kao u igri.

Dok tako Nijemci nesmetano ulaze u nebranjeni grad, u Ilici broj 163, u stanu Anke Rakoci, održan je (10. IV) ponovno sastanak članova Centralnog komiteta. Donijete su odluke povijesnog značaja. Komunisti su znali da će ustaše odmah u prvom naletu započeti masovnim hapšenjem tih antifašista, pa je zaključeno da svi kompromitirani ljudi treba da pređu u ilegalnost i dalje nastave radom. Odlučeno je da se poduzmu sve mjere za uspostavu što čvršćih veza s partijskim organizacijama u provinciji. Partija dakle nastavlja borbu unatoč totalnom porazu vlade i generalštaba. 

Komunisti ne priznaju kapitulaciju. Za njih borba tek treba započeti. Bio je to jasan kurs prema oružanom ustanku, bez obzira hoće li regularna vojska biti u stanju da i dalje pruža otpor.

Ivan Šibl, Zagreb tisuću devetsto četrdeset prve (Zagreb: Naprijed, 1967.), 62-63.

Podijeli

Slojevi

Prva godina okupacije, travanj 1941. – proljeće 1942.
PRETRAGA
teror
stradanja
zatvori
ustaški organi
organi Trećeg Reicha
otpor
logistika NOP-a
diverzije
agitprop
KPJ
atentati
demonstracije
ženske antifašističke organizacije
prebacivanja
objekti
javni objekti i ustanove
tvornice
mitnica
pravda
borbe
likvidacije
logori

Prva godina okupacije, travanj 1941. – proljeće 1942.