Punktovi

Napad na njemačke avijatičare

12. rujna 1941., grupa omladinaca sa Svetica napala je bombama autobus koji je prevozio njemačke avijatičare između centra grada i borongajskog aerodroma. Pokušali su ubaciti u autobus dvije defenzivne ručne granate, ali nisu uspjeli. Bombe su probile oba stakla na kolima i eksplodirale na trotoaru. Ipak, dva avijatičara su ranjena. Bio je to prvi oružani napad na pripadnike njemačkih okupacijski snaga u Zagrebu. 

U petak 12. rujna 1941., grupa omladinaca sa Svetica napala je bombama autobus koji je prevozio njemačke avijatičare između centra grada i borongajskog aerodroma. Napad je izvršen na uglu Zvonimirove i Harambašićeve ulice. Napadači su bili Vinko Milišić, Adam Brumnić i drugovi. Pokušali su ubaciti u autobus dvije defenzivne ručne granate, ali nisu uspjeli. Bombe su probile oba stakla na kolima i eksplodirale na trotoaru. Ipak, dva avijatičara su ranjena. Bio je to prvi oružani napad na pripadnike njemačkih okupacijskih snaga u Zagrebu.

U ustaškom oglasu pozivani su građani da pomognu pronaći počinitelje. Dva mjeseca kasnije Milišić i Brumnić ipak su uhvaćeni.

Dana 19. studenog 1941. Feldkomandantura Zagreb izdala je proglas:
»Osudom njemačkog ratnog suda osuđeni su na smrt
1. Adam Brumnić, tvornički radnik
2. Vinko Milišić, fotografski pomoćnik
oba iz Zagreba, budući da su 12. rujna 1941. godine počinili nasilje ručnim granatama na autobus u kome su se nalazili njemački vojnici. Osuda je danas izvršena strijeljanjem.

Zagreb, 19. studenog 1941.
Feldkomandantura — Zagreb«

Iako Nijemcima nisu naneseni gubici, i ustaške vlasti i Gestapo bili su neobično uzbuđeni. Novine su pisale  o komunističkim zločincima »koji bacaju ljagu na lojalni i prijateljski Zagreb«. 

Izvor: Zagreb se bori: oružane akcije i diverzije

Podijeli

PRETRAGA
teror
stradanja
zatvori
ustaški organi
organi Trećeg Reicha
otpor
logistika NOP-a
diverzije
agitprop
KPJ
atentati
demonstracije
ženske antifašističke organizacije
prebacivanja
objekti
javni objekti i ustanove
tvornice
mitnica
pravda
borbe
likvidacije
logori